Posudek ceny nemovitosti Brno


Pro odhad ceny nemovitosti je třeba předložit podklady a umožnit prohlídku.  

Důležité podklady:

  • list vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí
  • nabývací titul – např. kupní nebo darovací smlouva

Další vhodné podklady:

  • kopie katastrální mapy
  • projektová dokumentace
  • stavební výkresy, plánek bytu
  • kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o stáří budovy
  • doklady omezující vlastnická práva (věcná břemena)
  • starší posudek

Pro oceňování majetku jsou rozhodující další údaje jako stáří budovy, informace o provedených opravách, přístavbách a rekonstrukcích. Pro ocenění pozemku jsou důležité informace z územního plánu obce. Pro ocenění lesa je někdy potřeba předložit údaje z vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy, většinou je ale zjistím za Vás. U komerčních nemovitostí je zase potřeba předložit aktuální nájemní smlouvy.

Posudky zpracovávám většinou do 10-14 dní od prohlídky nemovitosti.